Alle boeken

Hoerenjong
Antigone's keuze
Kwikloks
De ogen van de tiran 
Middernachtzonde 
Jan zegt nooit wat
Brand in de Tikkebossen 
Adieu Benjamin
Stilstaan 
Ariadne 
Morgen dood ik een leeuw
De bende van de mol 
De winter van de Belgica 
Braam 
Tand om tand 
De huilers 
De zilverrug 


Kameleonbieb

Dian Fossey: Mama Gorilla
Arm en rijk
De grote ontgoocheling
Morgen dood ik een leeuw
Mayan en Mallerik


Tand om tand


Tand om tand
TAND OM TAND
D/2013/Willy Schuyesmans, uitgever/
NUR 280
ISBN 978-94-626-6007-6 (paperback)
ISBN 978-94-913-6192-0 (e-boek)
© Willy Schuyesmans, 2013



ePubDit boek is enkel nog verkrijgbaar als e-boek. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar willy@schuyesmans.be met vermelding van de titel en ik stuur het je toe.



Een olifant is niet meer dan een lastig aanhangsel van een mooi stuk ivoor. Zo denkt althans Mister Poonh erover, een internationale ivoorsmokkelaar. Tom Bakkers, een jongen van 13, raakt bij toeval in zijn duistere zaakjes betrokken en maakt van dichtbij mee hoe de internationale handel in bedreigde dieren op gewetenloze wijze de laatste olifanten uitroeit. Zijn besluit staat vast: dat mag nooit gebeuren!


Recensies

TAND OM TAND / Willy Schuyesmans ; tek. Kris Aertssen

Na De zilverrug en De huilers - respectievelijk over gorilla's en zeehonden - is dit het derde dierenverhaal van journalist en schrijver Willy Schuyesmans. Centraal staat ditmaal de Afrikaanse olifant, die door de voortdurende stroperij om zijn waardevolle slagtanden met uitsterven bedreigd is. Na een inleidende scène over zo' n slachtpartij volgt de ene wervelende actie na de andere. Tom vergezelt op een avond zijn oudere broer Patrick die bij Traffic werkt; dit is een afdeling van het Wereldnatuurfonds die de handel in bedreigde diersoorten controleert. Zo komt Tom een ivoorsmokkel op het spoor waarbij Lydia de Snert, een excentrieke dame, betrokken is. Omdat Tom teveel weet, neemt ze hem gevangen en stuurt hem mee naar Taiwan, waar hEt ivoor terechtkomt bij mister Poonh, een gewetenloze ivoorsmokkelaar. Ook Patrick komt in de handen van Lydia de Snert en haar handlanger terecht en ontsnapt slechts ternauwernood aan de dood. Tom doorstaat nog tal van hachelijke momenten voordat de ivoorsmokkelaars worden uitgeschakeld en hijzelf terug naar huis kan. Het verhaal is ongetwijfeld spannend en vlot verteld. We krijgen een bijna filmisch relaas van de opeenvolgende gebeurtenissen, met vooral snelle actie en sfeervolle beschrijvingen van de couleur locale. De zwakkere elementen in het verhaal zijn de compositie en de personages. Het verhaal steekt knap in mekaar, te knap eigenlijk. Dit wil zeggen dat alle verhaallijnen wat te opvallend bij elkaar komen en dat er voor elke netelige situatie een toevallige, gunstige oplossing voorhanden is. Zo wordt Tom in de miljoenenstad Taipei tijdens een achtervolging net gered door een voorbijganger die hij terloops eerder op de avond ontmoet had en in Tanzania komt de redding uitgerekend door een groepje toeristen tot dewelke ook zijn ouders behoren. De ontvoeringen, moordpogingen, achtervolgingen en gelukkige reddingen doen nogal triviaal aan, maar nemen de lezer in een snelle vaart wel mee op een internationaal avontuur. Ook de karaktertypering is soms al te clichématig. Lydia de Snert en mister Poonh zijn de gewetenloze opportunisten die er vreemd genoeg wel mee dreigen om Patrick en Tom uit de weg te ruimen maar dit nooit onmiddellijk uitvoeren. Vooral Lydia de Snert, de vrouw zonder scrupules in haar dure sportwagen en met haar opvallende bontjas, is al te zeer een karikatuur. Voor zo'n handel waarin omzichtigheid en discretie van levensbelang zijn, loopt zij al te veel in de kijker en is zij te loslippig. Wat de hoofdpersoon Tom betreft, die is als een kranige 13-jarige jongen wel inleefbaar getypeerd. Het boek geeft een goed beeld van de internationale omvang van de handel in bedreigde dieren en van de ivoorsmokkel in het bijzonder. Achterin bevindt zich nog wat aanvullende informatie over het WWF en Traffic. Alles wel beschouwd is dit een vlot geschreven en spannend verhaal dat de doorsnee lezer allicht zal boeien.
Lic. Ria de Schepper

Jeugdboekengids 1991

De ivoormaffia

Sinds Januari 1990 is elke internationale handel in ivoor illegaal. Hoe en door wie een dergelijke overeenkomst tot stand komt vertelt Willy Schuyesmans in het nawoord van 'Tand om tand', zijn derde boek over een project van het Wereld Natuur Fonds.
Centraal hierin staat het uitsterven van de olifanten die louter en alleen vanwege hun ivoren tanden worden afgeslacht. Deze brengen veel geld op, de illegale handel tiert welig. TRAFFIC, een afdeling van het Wereld Natuur Fonds, werd speciaal opgericht om de handel in bedreigde diersoorten te controleren. In 'Tand om tand' krijgt de lezer te maken met gewetenloze handelaars die op de hielen worden gezeten door de Belgische medewerkers van TRAFFIC. Schuyesmans vertelt in detectivevorm over de problemen die zij daarbij ontmoeten. Tegen zijn wil raakt Tom, de jongere broer van één van hen, betrokken bij een vuil zaakje. Hij wordt ontvoerd naar Taiwan waar hij terecht komt in een centrum van de illegale handel. In Taiwan kan men redelijk veilig opereren omdat het land geen enkel internationaal verdrag heeft ondertekend. Uiteindelijk belandt Tom in Tanzania, waar hij getuige is van een bloederige slachtpartij van olifanten.
Met een soortgelijke scène begint Schuyesmans 'Tand om tand'. Zijn plastische en indringende manier van vertellen roept afgrijzen op. Hoewel het boek nogal wat informatie en uitleg geeft over het natuurbehoud en alles wat daarmee samenhangt is het goed leesbaar voor kinderen vanaf twaalf jaar. Er zit veel spanning in het verhaal, er zijn meerdere (kleine) climaxen. Schuyesmans heeft zijn oproep tot bewustwording van en steun aan het werk van TRAFFIC goed verpakt. Hierin bijgestaan door Kris Aertssen, die voor 'Tand om tand' enkele zeer toepasselijke moderne tekeningen maakte.
Joyce Kammer

Haagsche courant - 7 december 1990

TAND OM TAND

Oog om oog, tand om tand. Een oeroude bijbelse spreuk. Wat doet die op het omslag van een moderne thriller? Een boek over gangsters dle internationaal opereren en hopen geld verdienen met het smokkelen van ivoor en van bedreigde diersoorten?
Willy Schuyesmans vertelt in zijn roman over een werknemer van het Wereldnatuurfonds, het World Wildlife Fund met als symbool het bekende pandaatje. Hij is een jongeman van vooraan in de twintig die samen met zijn broer van dertien een gangsterbende op het spoor komt die gespecialiseerd is in milieucriminaliteit. Afrikaanse stropers slachten olifanten af en hakken de tanden los. Die worden met allerlei trucjes om de douane te misleiden via BelgiŽ of andere landen naar Taiwan gesmokkeld. Daar worden ze bewerkt en geŽxporteerd, of opgeslagen om later aan de gunstigste prijs verkocht te worden.
Natuurlijk geraken de twee natuurverdedigers behoorlijk in moeilijkheden, en gaat het om hun hachje. Hoe alles afloopt, verklap ik lekker niet. Maar wel dat aan het slot de titel waargemaakt wordt. Tand om tand, het betekent: vergelding!
Dit is het soort boeken dat je in één ruk uitleest. Ze zijn daar ook naar geschreven: korte hoofdstukjes, voortdurend actie, en een adembenemend verteltempo. Terloops steek je heel wat op over het WWF en over de bescherming van bedreigde diersoorten.
Jammer dat de plot van het boek zo gewrongen is. De onwaarschijnlijkste situaties en de allerongelooflijkste toevallen wisselen elkaar af. Ook het slot is te mooi om waar te zijn. En moest daar zo nodig nog een stuk verpleegsterroman tussengemixt worden?
(Eric H.).

De grote K - 1990

De detective gaat op zijn bek

Tand om tand, het derde jeugdboek van Willy Schuyesmans, gaat ook door voor een detective. Na de overlevingsstrijd van de gorilla's (De Zilverrug) en de zeehonden (De Huilers), neemt de auteur het op voor de olifanten. Gewetenloze ivoorsmokkelaars roeien kuddes olifanten uit om de ivoren tanden van die dieren tegen woekerprijzen op de zwarte markt te verkopen. Mister Poonh en Lydia de Snert vormen zo'n stelletje dat voor geen geweld terugschrikt. De 13-jarige Tom Bakkers (een familienaam die aardig Nederlands aandoet) en zijn oudere broer Patrick, medewerker van de WWF-poot TRAFFIC, komen in zo'n wespennest terecht.
Jammer genoeg werd Tand om tand niet meer dan het dertiende politiefeutileton in een dozijn met een scenario dat zo weggeplukt lijkt uit goedkope Amerikaanse pulp (b.v. de balkonscène). Bovendien zit het boek vol onwaarschijnlijkheden (b.v. Patrick sluipt rond het pakhuis van de smokkelaars, keert daarop terug naar zijn verderop geparkeerde autootje en 'kletst' met 'zijn vlakke hand' tegen de achterruit om zijn broer te doen... schrikken), irrelevante herhalingen en een ergerlijk geijkte beeldvorming: de goeie rijdt met een 2 PK'tje, de rijke slechte met een Ferrari. Of wat dacht u van: 'Haar ogen schoten vuur toen ze zag hoe een van de zwarten haar geil grinnikend stond te bekijken.' (blz. 125)
Tom is als hoofdpersonage bijzonder knap. De manier waar op hij als 13-jarige Taiwan aardrijkskundig weet te situeren (blz. 78) of zoals hij midden Taipei in het Engels zijn wedervaren vertelt aan een wildvreemde is verbijsterend. Tot slot misbruikt Schuyesmans het toeval op een infantiele manier. De ouders van Tom en Patrick zijn tijdens de gebeurtenissen op safari in Afrika. Poonh en de Snert reizen helemaal tot in het hart van Afrika om er Tom tussen de olifanten op te ruimen. Het loopt echter allemaal mis. En - raad eens - wie vindt de zieltogende Tom onder een jeep in de savanne? U krijgt één kans. Alsof om zichzelf in te dekken tegen kritiek laat hij even verder een weekbladjournaliste tegenover Tom ontvallen: "Je ziet dat de werkelijkheid vaak fantastischer is dan de fantasie." Roerend...
Het doelpubliek - neem ik aan - zal niet vallen over deze 'haarkhieverijen' van een recensent, gek als ze zijn op tv-misdaadseries. Dit herkenningseffect zal wellicht hun leesritme nog opvoeren. Dat ze bij tijd en stond een brok info door hun strot krijgen geduwd of op onzorgvuldigheden en 'schoonheidsfoutjes' worden getracteerd, zal hen een zorg wezen. Maar als in een detective de zaken bij de haren gegrepen worden, gaat de geloofwaardigheid volledig aan splinters. Nochtans eist speurderswerk in de eerste plaats precisie en alleen al op dit criterium loopt Tand om tand stuk.
P.V.

Het Volk - 29 november 1990

Tand om tand

Willy Schuyesmans is één van de laatste personen die Diane Fossey, de bekende gorilla-deskundige, zag voor ze vermoord werd in de Oostafrikaanse jungle. Over de met uitsterving bedreigde gorilla publiceerde hij eerder reeds de jeugdroman 'De Zilverrug'. In zijn laatste boek 'Tand om tand' gaat het weer over Afrika en een andere bedreigde soort: de olifant.
Het verhaal brengt twee Antwerpse jongeren op het spoor van heuse ivoorjagers. De speurtocht leidt hen tot het hartje van het Taiwanese zakencentrum. Het einde van al hun omzwervingen zal zich echter in het hartje van Afrika afspelen. Eén van de kinderen treft daar toevallig zijn ouders aan die op ... safari zijn. Dit vlotte boek voor 10- tot 14-jarigen is een scherpe aanklacht tegen de dreigende uitroeiÔng van de Afrikaanse olifant. In het nawoord krijgt de jonge lezer ook nuttige informatie over 'Traffic', een organisatie die bedreigde diersoorten wil beschermen.

De Morgen - 24 november 1990

Schuyesmans Willy - Tand om tand

In dit spannende boek beleeft de dertienjarige tom angstaanjagende avonturen. Zijn broer Patrick werkt bij een milieuorganisatie. Wanneer hun ouders een droomvakantie naar Tanzania maken, zal Patrick voor Tom zorgen. Hij neemt Tom mee naar de haven van Antwerpen na informatie over illegale ivoorhandel te hebben gekregen. Bij nader onderzoek wordt Tom gepakt en naar Taiwan ontvoerd. Daar valt hij in handen van Mimster Poonh, een gewetenloze handelaar voor wie een (olifanten)leven niet telt. Mister Poonh neemt Tom mee naar Tanzania. Tijdens een olifantenjacht wordt de handelaar gedood door een gewonde olifant en blijft Tom gebonden aan handen en voeten achter. Hij wordt net op tijd gered door een groep toeristen. Het boek is vlot geschreven, zonder moeilijk taalgebruik en in één adem uit te lezen. Door het eigentijdse gegeven zal het veel kinderen aanspreken. Het boek geeft duidelijk aan waarom we zuinig op onze dieren moeten blijven. Vanaf ca. 10 jaar.
A. Brandsma-Kerner

NBLC
Tand om tandDe eerste druk
van Tand om tand
verscheen in 1990
bij uitgeverij Altiora in Averbode
onder het wettelijk depotnummer
D/1989/39/49.
9+
Home Foto's 101 vragen ebooks Bibliografie Biografie Fanmail