Alle boeken

Hoerenjong
Antigone's keuze
Kwikloks
De ogen van de tiran 
Middernachtzonde 
Jan zegt nooit wat
Brand in de Tikkebossen 
Adieu Benjamin
Stilstaan 
Ariadne 
Morgen dood ik een leeuw
De bende van de mol 
De winter van de Belgica 
Braam 
Tand om tand 
De huilers 
De zilverrug 


Kameleonbieb

Dian Fossey: Mama Gorilla
Arm en rijk
De grote ontgoocheling
Morgen dood ik een leeuw
Mayan en Mallerik


Hoerenjong


Hoerenjong
HOERENJONG
D/2013/Willy Schuyesmans, uitgever/
NUR 300 342
ISBN 978-94-913-6181-4 (paperback)
ISBN 978-94-913-6182-1 (e-boek)
344 p.
© Willy Schuyesmans, 2013


ePubDit boek is enkel nog verkrijgbaar als e-boek. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar willy@schuyesmans.be met vermelding van de titel en ik stuur het je toe.
Maria da Luz is de 13-jarige dochter van een bordeelhoudster in Lissabon. Wanneer die stad op 1 november 1755 grotendeels vernield wordt door een zware aardbeving, ontsnapt Maria op het nippertje aan de dood. Ze wordt opgevangen door een familie van vrijdenkers die helemaal in de ban zijn van de prille Verlichting, maar daar heel discreet over zijn uit vrees voor de alomtegenwoordige Inquisitie.

Ze voeden Maria op, leren haar lezen en brengen haar in contact met de ideeën van filosofen als Spinoza en denkers als Diderot. Het meisje ontwikkelt een kritische geest en gaat zich steeds meer vragen stellen bij het onwrikbare geloof van haar stadsgenoten die ervan overtuigd zijn dat de aardbeving een straf van God is geweest voor hun zonden.

Terwijl de stad heropgebouwd wordt door de man die later de titel van markies van Pombal zou krijgen, raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat de aardbeving geen vingerwijzing van God is geweest, maar een natuurverschijnsel. Beetje bij beetje lijkt de Verlichting veld te winnen bij een deel van de bevolking, al blijven de Inquisitie en de donderprekers de mensen bedreigen met onheil en hellevuur.

Misschien is Maria iets te enthousiast over de nieuwe wind die door Europa waait. Wanneer ze zich inlaat met de smokkel van door de Kerk verboden boeken werkt ze zichzelf in de problemen en komt ze in contact met de Inquisitie.


Recensies

Vrije meningsuiting vs. fanatisme

Hoerenjong is een bijzonder rijk gedocumenteerd boek over de grote aardbeving in Lissabon van 1755 gelinkt aan de ideeën van de Verlichting. Het vlotte verhaal met makkelijk inleefbare personages maar vooral de actuele thematiek van vrije meningsuiting versus fanatisme maken het tot een absolute aanrader voor adolescenten. Hopelijk wordt het als e-book voor die doelgroep net iets toegankelijker.
Katrien Vandewoude

Van koninklijk paleis tot achterbuurtbordeel

Het leven van de dertienjarige Maria wordt letterlijk door elkaar geschud wanneer haar geboortestad Lissabon door een zware aardbeving wordt getroffen. Ze verliest onder het puin haar min. Agostinho, een bedelaar, neemt haar onder zijn vleugels. In eerste instantie lukt het Maria immers niet om door het vallende puin en de versperde wegen naar huis terug te keren om te kijken hoe haar moeder het stelt. Haar moeder baat een bordeel uit en voorziet voor haar dochter een gelijkaardige toekomst. Om haar favoriete klant, de luitenant, te plezieren, heeft ze hem haar dochter beloofd op het feest voor dier veertiende verjaardag. De aardbeving beslist er echter anders over. Maria komt de luitenant onverwacht tegen en hij verkracht haar. Agostinho komt tussenbeide, maar het kost hem zijn leven.
Ondanks het feit dat Agostinho slechts enkele dagen een rol speelde in het leven van Maria, maakt hij een blijvende indruk op haar. Ze denkt niet alleen vaak terug aan zijn zelfopoffering en medeleven, maar ook zijn levensopvatting laat sporen na. Voor het eerst wordt Maria geconfronteerd met ‘verlichte’ ideeën. Daar waar iedereen ervan overtuigd is dat de aardbeving een straf van God is, beschouwt Agostinho het als een natuurverschijnsel.
Deze opvattingen zijn dagelijkse kost ten huize van Richard en Thérèse, het echtpaar dat Maria een thuis geeft en haar opvoeden als hun eigen dochter. Ze leren haar niet alleen lezen en rekenen, zowel in het Portugees als in het Frans, maar maken haar ook vertrouwd met de werken van Diderot, Spinoza, Voltaire en Rousseau. Dit brengt nochtans het leven van Maria opnieuw in gevaar, want de inquisitie maakt jacht op mensen die deze boeken in huis hebben. Kan de laaiend enthousiaste Maria haar euforie beteugelen, of brengt dit haar juist in de problemen?
Het verhaal van Maria brengt haar van de ene leefwereld in de andere. Het biedt de lezer de kans om af te dalen in de verschillende bevolkingslagen van het achttiende-eeuwse Lissabon, gaande van het koninklijk paleis tot de bordelen in de achterbuurten. Zowel het gangbare, katholieke gedachtegoed wordt uiteengezet als de ideeën van de verlichting. Misschien laat de auteur wel de kans liggen om op die laatste nog verder in te gaan: vele verlichte denkers en hun geschriften worden wel genoemd, maar daar blijft het bij. Schuyesmans schrijft met een schijnbaar nonchalante flair, maar de angst voor folterpraktijken en verraad geven je te denken over 'vanzelfsprekendheden' uit onze tijd als vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst.
Isabelle Notelaers

30 april 2014
Copyright (c) Vlabin-VBC
Bron: De Leeswolf - 30 april 2014

Met vaart geschreven

Op 1 november 1755 wordt Lissabon getroffen door een zware aardbeving, volgens donderprekers een straf van God. Grote delen van de stad met vele kerken en kloosters storten in, maar vreemd genoeg blijft de hoerenbuurt overeind ('God is een grappenmaker'). Maria da Luz is de dertienjarige dochter van een bordeelhoudster. Ze ontsnapt op het nippertje aan de dood, en wordt opgevangen door Richard en Thérèse, vrijdenkers in de ban van de prille Verlichting, die haar verzorgen, haar leren lezen en schrijven en vooral nadenken. Ze komt er in contact met ideeën van vrijdenkende filosofen als Spinoza en Diderot en helpt bij de verspreiding van verboden literatuur. Maar in heel de stad is de Inquisitie fanatiek op zoek naar ketters en vrijdenkers. Met vaart geschreven boeiende historische roman met kleurrijke personages. Het verhaal, dat een periode van drie jaar bestrijkt, is geschreven in een filmische stijl met veel wisseling van korte scènes en prima dialogen. Na gedegen onderzoek over de ramp van Lissabon schreef de bekende Vlaamse jeugdauteur en journalist hiermee zijn eerste boek voor volwassenen en adolescenten vanaf ca. 15 jaar.
Ria Scholten-Boswerger
NBD Biblion

Als een scenario

Juist jouw lijvige roman uitgelezen en genoten! Je zou het boek direct kunnen verfilmen, het loopt als een scenario, zo sfeervol geschreven. Wat een opzoekingswerk moet dat geweest zijn om heel die geschiedenis te verantwoorden? Alhoewel ik nooit in Lissabon ben geweest, ben ik wel geïnteresseerd in Portugal. Maar dat is omdat ik van Fado houd.
Ondanks het zware onderwerp, slaag je erin poëzie in het verhaal te brengen: 'De bedelaar knikte haar bijna onmerkbaar toe, dankbaarder voor haar blik dan voor het geld.' (p. 13) Met zo'n woorden ben ik een maand zoet.
Eigenlijk moest jouw roman op de lijst van de 'verboden' boeken staan. Waarom? Ik was zo verslaafd aan het verhaal dat ik mijn huishouden verwaarloosde, dat ik geen tijd nam om mij 's morgens te verzorgen, dat ik mijn vriendinnen niet meer zag en nog nauwelijks sprak met mijn man. Altijd zat ik te lezen.
Vooral wanneer de personages genoten in Parijs, hield ik het bijna niet meer uit om te weten wat Richard te wachten stond als hij terug in Lissabon kwam. Ik had al mijn kracht nodig om niet enkele bladzijden verder te gaan gluren hoe het verhaal afliep. Spijtig voor het trieste einde, maar juist daarom is de geschiedenis zo geloofwaardig. Adembenemend, lang geleden dat ik nog zo enthousiast geweest ben over een boek!
Als dank, hierbij een mooi citaat van Mary Uukulat over schrijvers zoals jij: 'Van de verhalenverteller zegt men dat deze naar de goden is geslopen en naar hen heeft geluisterd toen ze praatten in hun slaap.'

Mim El Messaoudi


Zo toegankelijk

Het gevoel van meegesleept te worden in een tijdsgeest, een kantelend wereldbeeld,... het boek fascineert van letter één en inviteert om in één ruk uitgelezen te worden. Een verhaal zonder veel franjes, en net daarom zo toegankelijk.

Niels S.


Je had een vrouw kunnen zijn

Je hebt de laatste dagen op mijn schoot gelegen, in de zetel thuis, in de Cerio - dat mooie café in Brussel aan De Beurs - in mijn bed thuis...
Ik wil je danken, ik heb genoten van 'Hoerenjong', erg gefeliciteerd! Het doet veel, lezen van iemand die je een beetje kent. Het is een beetje als ronddolen in de ziel, wellicht een beetje zoals mensen zich voelen als ze mijn schilderijen bekijken? Ik realiseerde me dat zo niet, maar nu eigenlijk wel; de vergelijking gaat wellicht wel degelijk op.
Wauw. Hoe doe je het? woorden zo oprakelen en aan elkaar lijmen.
En het was zo fijn dat ik net Lisboa bezocht! Puur genieten van de visuele beelden die je historische omschrijvingen opriepen. Lissabon is een bijzondere stad, zijn diverse stadskernen, zijn diverse gezichten, evenveel gezichten als er stadsniveau's zijn is niet makkelijk te verteren. Je boek hielp me om de te vele gezichten waar ik mee thuis kwam aan elkaar te lijmen en de poëzie te geven die ze verdient. En wat een verhaal! Zoals je door de niveauverschillen van Lissabon vliegt in gedachten, vlieg je door een stuk geschiedenis die verplichte lectuur zou moeten zijn. En Willy, blij en dankbaar ook hoe het liep op het eind van je boek met Maria, je hoofdpersonage! Subtiel zo. Je had een vrouw kunnen zijn.
Met Maria heb ik veel affectie. Ze is sterk en ja, je deed haar afzien maar ik denk echt dat vele vrouwen dit leven leiden (in veel afgezwakte verbleekte versie, laten we hopen, maar toch... de ingredienten zijn vaak, jammer genoeg aanwezig). Het krijgen van een knauw en de strijd van ermee omgaan is trouwens een thema dat heel vaak in mijn schilderijen aanwezig is. Kunst geeft duiding, kunst geeft troost, kunst geeft en heeft dat ietsje méér, kunst is onmisbaar, daar geloof ik in en ik dank jou omdat ik dit voelde in jouw boek.
Trouwens het was het eerste boek dat ik digitaal las. Ik denk dat ik het zal onthouden als 'the first time thing'.

Lieve Dejonghe


Aangrijpend

Hoerenjong is niet alleen een aangrijpende roman, het is tevens een boeiende historische schets.
De manier waarop gebeurtenissen, denkbeelden en personages uit het 18e-eeuwse Lissabon in het verhaal verwerkt worden, wekt interesse op, zin om meer te weten te komen over die scharnierperiode in onze Europese geschiedenis.

Linda van Mieghem


Ontroerend én hard

Het verhaal heeft me op meerdere manieren geboeid. In de eerste plaats ben jij een verteller, maar wat me vooral fascineerde was je opbouw. Het begin was op die manier erg bijzonder, je bekijkt de gebeurtenissen vanuit verschillende oogpunten en dat intrigeert.
Natuurlijk heeft ook het historische luik me geboeid. En dan het einde. Mooi. Ontroerend én hard.

Lieve Hoet


Hoerenjong: het werk van een meesterverteller

Zonet Hoerenjong uitgelezen, een ebook van Willy Schuyesmans, uitgegeven in eigen beheer. De auteur is vooral bekend om zijn jeugdboeken, en zoals de titel laat vermoeden, is dit een (historische) roman voor volwassenen, wellicht ook geschikt voor adolescenten.

In dit boek vertelt Schuyesmans het verhaal van de dertienjarige dochter van een bordeelhoudster in Lissabon, Maria. Wanneer de stad op 1 november 1755 grotendeels wordt vernield door een zware aardbeving, ontsnapt Maria op het nippertje aan de dood. Ze wordt opgevangen door een familie van vrijdenkers die helemaal in de ban zijn van de prille Verlichting, maar daar heel discreet over blijven uit angst voor de alomtegenwoordige Inquisitie. Zo komt Maria in contact met de ideeën van filosofen als Spinoza en denkers als Diderot. Terwijl de stad heropgebouwd wordt, raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat de aardbeving geen vingerwijzing van God is geweest, maar een natuurverschijnsel... al blijven Inquisitie en donderprekers de mensen wel bedreigen met onheil en hellevuur... Wanneer Maria betrokken wordt bij een smokkel van door de Kerk verboden boeken, komt ze ook in contact met die gevreesde Inquisitie...

Ik heb dit boek erg graag gelezen. Niet alleen omdat ik nu eenmaal hou van historische romans, maar ook omdat dit een verhaal is dat ergens over gaat, en dat verteld wordt op een bijzonder onderhoudende manier, in een snel tempo. Af en toe leest Hoerenjong als een klassieke historische avonturenroman zoals we die uit de negentiende eeuw kennen: de kleurrijke personages, de terloopse schetsen van het leven van grote en kleine lui in een Lissabon dat aarzelend kennis maakt met de ideeën van de Verlichting, de verschillende verhaallijnen, de diverse intriges,... Maar tegelijk is dit overduidelijk een historische roman geschreven in ons digitale tijdperk, en dan heb ik het niet zozeer over het medium ebook, maar wel over de snelle opeenvolging van veelal korte scènes, de filmische stijl, de rake dialogen...

Het vakmanschap van Willy Schuyesmans valt af te lezen van iedere pagina: ik weet niet of dit boek een redacteur heeft gezien - uit inhoud of structuur, taal of stijl valt het alleszins niet op te maken (wat in dit geval bedoeld is als een compliment). De auteur kan dan ook bogen op zijn jarenlange ervaring als journalist, en op een goed gestoffeerde bibliografie. Maar als je vakmanschap in grote mate kunt leren, dan is dat in veel mindere mate zo wat de kunst van het vertellen betreft. En Schuyesmans is een meesterlijk verteller, die geen verveling toelaat, en je meesleept van de ene hook naar de andere cliff hanger.

Patrick Bernauw op zijn website

17+
Home Foto's 101 vragen ebooks Bibliografie Biografie Fanmail