Alle boeken

Hoerenjong
Antigone's keuze
Kwikloks
De ogen van de tiran 
Middernachtzonde 
Jan zegt nooit wat
Brand in de Tikkebossen 
Adieu Benjamin
Stilstaan 
Ariadne 
Morgen dood ik een leeuw
De bende van de mol 
De winter van de Belgica 
Braam 
Tand om tand 
De huilers 
De zilverrug 


Kameleonbieb

Dian Fossey: Mama Gorilla
Arm en rijk
De grote ontgoocheling
Morgen dood ik een leeuw
Mayan en Mallerik


Braam


Braam
BRAAM
D/2013/Willy Schuyesmans, uitgever/
NUR 280
ISBN 978-94-913-6198-2 (paperback)
ISBN 978-94-913-6186-9 (e-boek)
© Willy Schuyesmans, 2013ePubDit boek is enkel nog verkrijgbaar als e-boek. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar willy@schuyesmans.be met vermelding van de titel en ik stuur het je toe.De dag waarop Braam geboren wordt, midden in het bos, neemt Hille, zijn moeder, een kloek besluit: ze wil haar zoon opvoeden ver weg van de mensen, met alleen de natuur om zich heen. Ze leert Braam hoe de dieren leven, welke planten je kunt eten, hoe je huiden looit en op jacht gaat. Ze leert hem schrijven in het slik van de rivier en lezen in het Boek, dat ze uit het dorp heeft meegebracht. Braam groeit op in harmonie met de natuur, maar op een dag gaat hij zich toch de onvermijdelijke vragen stellen waar Hille zo bang voor was. Waar kom ik vandaan? Zijn wij de enige mensen op aarde? En vooral: wie was mijn vader? Hille kan daar geen bevredigend antwoord op geven en Braam vertrekt, de onbekende wereld in, terwijl zijn moeder achterblijft als een geslagen hond. Is haar leven mislukt? Zal Braam ooit terugkeren?


Recensies

BRAAM - Willy Schuyesmans

Hille heeft de mensenwereld de rug toegekeerd en leeft nu van wat de natuur in het bos haar biedt. Nadat haar vader haar beminde Jakob neerschoot, heeft ze genoeg van alle menselijke jaloezie, bemoeizucht en hardvochtigheid. Haar zoon Braam wil ze opvoeden in harmonie met de natuur. Dat lukt aardig, maar als de jongen 13 is, begint hij zich vragen te stellen over zijn herkomst en over de wereld buiten het bos. Hij verlaat Hille en gaat op zoek naar het graf van zijn vader. Zo zwerft hij meer dan een jaar rond en sluit vriendschap met Zoeker, een andere zwerver. Dat blijkt tenslotte de doodgewaande Jakob te zijn. Samen zoeken ze Hille op, die ondertussen door eenzaamheid en wanhoop gedreven, haar woonhol in brand steekt. Een terug-naar-de-natuur verhaal waarin de verbetenheid waarmee Hille vecht om in een mensonvriendelijke omgeving te leven, uitvoerig wordt beschreven. We krijgen gedetailleerde beschrijvingen van de talrijke kleinecactiviteiten die haar veel tijd en energie kosten. Dit maakt dat het verhaal in het begin vrij traag op gang komt. Voor sommige lezers zal het een kluif worden om zich door de beeldrijke en nauwkeurige beschrijvingen, die getuigen van een grondige kennis van planten en natuur, te worstelen, In de tweede helft van het boek, de zoektocht van Braam, komt er meer afwisseling en vaart in het verhaal en is er ook meer dialoog. Zowel Hille, Braam als Jacob zijn mensen van weinig woorden maar hun gevoelens zijn des te intenser en zuiverder. Het zijn nobele karakters die fysische ontberingen verbeten overwinnen. Mentaal zijn ze ook sterk, vasthoudend aan hun principes en zich vastklampend aan gelukkige momenten uit het verleden, slagen ze erin overeind te blijven. Toch dreigt Hille alleen in de natuur ten onder te gaan als gevolg van een tekort aan sociale contacten. Het verhaal is expliciet en gevoelig geschreven, met veel uitweidingen en tekenende adjectieven, zonder dat de auteur in sentimentaliteit vervalt. Maar in het romantische einde zet de auteur zijn boodschap (weer eens) extra kracht bij: de goede krachten (liefde. doorzettingsvermogen, respect voor de natuur) halen het op de negatieve (doodslag, een te strak isolement, eenzaamheid) en de personages kunnen verder bouwen aan een mooie toekomst. Deze hoodschap en symboliek heeft de auteur verpakt in een wat nostalgisch, breedvoerig verhaal waarin de actiemomenten goed geintegreerd zijn.
Lic. Ria de Schepper

Jeugdboekengids 1993

Een natuursprookje voor romantische zielen

De schrijver Willy Schuyesmans kennen jullie vast van dierenboeken als 'De zilverrug', 'De huilers' en het bekroonde 'Tand om tand'. Ook zijn nieuwste boek, 'Braam', gaat over de natuur. Het jongetje Braam wordt geboren in het bos. Zijn moeder Hi11e wil hem helemaal in de natuur opvoeden.
Zij is weggevlucht uit de 'beschaafde wereld', waar volgens haar alleen maar geweld en jaloezie heersen. "Braam zou de eerste nieuwe mens worden, die genoeg had aan wat de natuur hem gaf" (blz. 10), houdt ze zich voor. Braam groeit inderdaad op als een natuurkind. Maar op een dag wordt hij nieuwsgierig naar de beschaving en naar zijn vader. Braam gaat naar hem op zoek.
Het boek 'Braam is door en door romantisch. Met een dik penseel en vol genot schildert Schuyesmans overvloedig de ongerepte natuur. Of wat dacht je van: "Het was het moment van de dag waarop het eenzame gezang van nachtegaal plots bijval krijgt van duizend andere vogels. Ze schrapen hun rauwe slaapkelen net voor de zon opkomt, zoals een orkest, wachtend op de dirigent, de violen stemt." (blz. 38)
In het boek staat Hille voor de romantische idee dat een mens geen beschaving nodig heeft, dat hij alleen in de natuur volwaardig kan zijn. Maar ze is uit verbittering gevlucht uit de beschaving, omdat ze daar iets vreselijks heeft meegemaakt. En vluchten brengt nooit helemaal raad. Braam voelt aan dat zijn moeder iets voor hem verborgen houdt en aanvaardt dat niet. Hij wil zelf uitmaken welke wereld voor hem de beste is. De schrijver geeft in de loop van het verhaal het antwoord: een wereld waarin beschaving en natuur evenwicht zijn.
'Braam' vertelt een eenvoudig verhaal in een verzorgde taal vol natuurbeschrijvingen. Het doet denken aan verhalen zoals ze enkele eeuwen geleden werden geschreven. KIK is niet zo wild van de 'ouderwetse' natuurromantiek in het verhaal. En hoewel de uitgeverij dit boek een milieusprookje noemt, draagt het toch weinig bij in de discussies over het milieu. Natuur en beschaving hoeven geen vijanden te zijn, zegt dit boek. Dat weten we al langer. Of twee in deze wereld inderdaad goed samengaan, is een andere discussie. Maar daarover gaat dit boek niet.

Gazet van Antwerpen - KIK-krant - 12 juni 1993

Een ecologisch sprookje

Willy Schuyesmans, specialist spannende dierenverhalen, heeft zich deze keer in een heel ander avontuur gestort. De natuur en hoe de mens daarin zonder de bescherming van beschaving en cultuur kan overleven. De prille mens (Braam, geboren in het bos met alleen zijn moeder als medemens) die geen weet heeft van wat er in de geciviliseerde wereld gebeurt, maar op zeker ogenblik op zoektocht trekt om te weten waar hij eigenlijk vandaan komt. Niet echt een kinderboek, volgens mij, omdat niet Braam maar wel zijn moeder Hille met haar problemen zwaarst doorweegt in het verhaal. Maar wel heel boeiend voor jongeren, denk ik, zeker voor hen die van de natuur en aparte verhalen houden.
HM

De Bond - 4 juni 1993

W. Schuyesmans - Braam

De vader van Hille is een dronkaard. Het is dan ook begrijpelijk dat het meisje weg wil. En zeker nu ze van Jakob in verwachting is. Als haar vader dat hoort, schiet hij hem dood. Hille vlucht het bos in, en maanden later krijgt ze er, helemaal alleen, een zoon. Braam noemt ze hem. Ze wil hem opvoeden ver weg van alle mensen. Ze weet hoe moeilijk dat is. Eerder is ze zelf al terug geweest naar de andere kant om er vuur te stelen. Wanneer Braam ziek is, trekt ze naar de dokter. Van hem hoort ze dat haar vader meteen na haar vlucht gearressteerd werd, en dezelfde dag in zijn cel gestikt is in zijn eigen braaksel. Als Braam erbovenop is, vlucht Hille met haar kind terug naar het bos... En dan begint het eigenlijk nog maar... Een braaf, maar boeiend verhaal.

Blikopener - 1993?

Willy Schuyesmans - Braam

Telkens opnieuw brengt Schuyesmans je in het hart van de natuur. Herinner je je nog De huilers en Tand om tand? In Braam bespeelt hij het eeuwenoude thema van de vlucht uit de wereld naar de rust van de natuur. In dit geval is het Hille, een jonge vrouw, die om aanvankelijk mysterieuze reden vlucht en in het bos een zoontje krijgt, Braam.
Samen over-leven zij kouden en warmte, honger en angst. Ze zijn gelukkig - tenminste tot op de dag dat Braam zich vragen begint te stellen over zijn vader.
Een meeslepend sprookje vol symboliek en romantiek dat er wonderwel in slaagt de lezer uit te dagen om naar de échte vragen en antwoorden van het leven te zoeken.

Boekenhoek - ?

Braam is een ecologisch sprookje

Stel je voor: een ongeschonden bos waar nooit mensen komen behalve jij en je moeder. Jij bent in dat bos geboren in een holte onder een eeuwenoude eik en je leeft er van wat de natuur je biedt. Jagen dus met pijl en boog, zaden en vruchten verzamelen, naar eetbare wortels graven. Zelf je kleren maken en potten bakken en op mos slapen. Je moeder leert je schrijven in de halfdroge modder of op een potscherf. Je moeder vertelt je de Grote Verhalen uit Het Boek. Over Adam en Eva, KaÔn en Abel, Jozef en Benjamin.
Jij bent Braam en je moeder is Hille. Het natuurbos is Oer en de Overkant, de wereld van de mensen, is heel ver weg. Braam en Hille leven in het bos Oer zo een beetje als Robinson Crusoe en Vrijdag - bijna drie eeuwen geleden - leefden op een van de Juan Fernandez-eilanden.
Braam kent alle dieren en planten van het bos. Hij leest hun sporen en wordt beste maatjes met Fux, een jonge vos. Donder en bliksem zijn er nog dreigend en de wisseling van de seizoenen is nog echt. Goudhaantjes, ringslangen, vossen, bosanemonen, reeŽn en mossen zijn mede-wezens.
"...Braam zag de sporen van de wezel en rook waar een vos was gepasseerd. Hij zag de waterspreeuw in het snel vloeiende beekje onder water lopen en was erbij als de zwarte specht zijn grote, ovalen gat in de oude beuk hakte. Hij kende het verschil tussen de ringslang en de adder..."
Kortom, het gelukkige leven in de ongeschonden natuur. De bewuste of onbewuste droom van zoveel jonge en minder jonge mensen die moeten leven tussen kil beton, vies water en verre natuur.
Helaas blijft ook voor moeder Hille en zoon Braam het geluk niet duren. De rimpels op het water zijn enkele vragen van Braam. Wie is mijn vader? Leven er nog andere mensen dan jij en ik?
"...Van die dag af werd Braam anders, onrustiger en stiller. Alsof hij plots rijper was geworden. Vaak vond Hille hem diep in gedachten verzonken ergens in het bos of aan de rivier, terwijl Fux in zijn buurt speelde... Braam was niet boos op Hille, en toch was tussen hen iets gebroken. Hille had hem willen afsluiten van een hele wereld rondom hem. Ze had die wereld voor hem verborgen willen houden, en hij begreep niet waarom..." 'Braam' is het jongste boek van Willy Schuyesmans. Het is een 'ecologisch sprookje' dat inspeelt op de sfeer van onze tijd. Auteur Willy Schuyesmans kennen we van De Zilverrug, De Huilers en Tand Om Tand. In Braam bewijst hij dat hij ook aardig kaas heeft gegeten van de wilde dieren en planten in de wilde natuur.
Braam is een boeiend, knap geschreven en vaak ontroerend boek. Een Averbode-uitgave.
MG

Het Nieuwsblad - De Stipkrant - 14 april 1992
BraamBraamDe eerste druk van Braam
verscheen in 1992
bij uitgeverij Altiora in Averbode
onder het wettelijk depotnummer
D/1992/39/24.

Bij Unibook was een tijd lang
een Print-on-demand-versie
van Braam verkrijgbaar.
11+
Home Foto's 101 vragen ebooks Bibliografie Biografie Fanmail